1. Home
  2. Hulpvraag Tess

Autisme-expertise voor de hulpvraag van een leerling met autisme
Hoe gaat dat?

Autisme uit zich bij ieder kind weer anders. Wat bij de één werkt, werkt bij de ander niet. Voor de leerkracht kan dat soms best ingewikkeld zijn. Daarom ondersteunen onze autisme-experts het onderwijsteam op school. Onze experts kennen de complexiteit van autisme en weten wat wél werkt. Samen met de leerkracht of IB’er komen we tot een goedwerkende oplossing voor de leerling met autisme. Zo ook bij Tess.

Maak kennis met Tess.

Tess is 9 jaar en zit in groep 6

Vanochtend startte de schooldag voor Tess met een rekenles. Juf gaf eerst instructie en daarna gingen de leerlingen zelfstandig aan de slag. “Ben je klaar met de rekentaak dan mag je iets voor jezelf doen” zei Juf. Tess ging enthousiast aan het werk en klapte na 8 minuten haar rekenboek dicht. “Klaar!” riep ze luid en duidelijk. Vervolgens zwierf ze door de klas, maakte lawaai en hield andere kinderen van het werk.

Juf keek in haar rekenboek. De rekentaak was nog lang niet af en ze houdt zich ook niet aan de afspraak om iets voor zichzelf te doen. Juf spreekt Tess hier rustig op aan en Tess rent boos de klas uit.

Waarom rent Tess boos de klas uit?

Gedrag heeft altijd een oorzaak. Het gedrag van Tess ook. Er zijn twee oorzaken waarom Tess boos de klas uitrende. 

Oorzaak 1. Wat en wanneer is ‘klaar’? Tess heeft moeite met het woord ‘klaar’. Want wat is klaar als er niet letterlijk wordt gezegd wat klaar is. Tess was namelijk voor haar gevoel klaar. Ze had de bladzijde af. Dat de rekentaak op de volgende bladzijde verder ging, wist Tess niet.
Oorzaak 2. De opdracht ‘iets voor jezelf doen’ is niet duidelijk genoeg voor Tess. Hierdoor wist Tess niet goed wat ze moest doen en trok ze haar eigen plan. Dit resulteerde in ongewenst gedrag. Niet ingevulde tijd eindigt bij kinderen met autisme vaak in ‘kliertijd’.

Wat werkt wel?

Tess heeft duidelijke én concrete informatie nodig. Een handig geheugensteuntje hierbij is ‘de 5’. Wat, waar, wanneer, wie en hoe. Wanneer je vanuit deze vragen informatie geeft, wordt de situatie voor Tess al een stuk duidelijker. Daarnaast is een open keuze voor veel kinderen met autisme lastig. Geef ze daarom de keuze uit twee dingen. Dat maakt kiezen gelijk een stuk makkelijker. Ook is het voor Tess nodig om te weten hoelang een taak duurt. Zo weet Tess precies waar ze aan toe is.

Formuleer de opdracht de volgende keer als volgt: “Wanneer je de antwoorden bij opdracht 1a, 1b én 1c hebt ingevuld ben je klaar. Dan mag je een puzzel maken uit het Sodoku-boekje of een Donald Duck lezen. Juf zet de time-timer voor deze opdracht. Wanneer de time-timer is afgelopen, gaan we verder met spelling.

Weten wat het expertisepakket voor het onderwijs nog meer inhoudt?