1. Home
  2. Voor Wie?
  3. Wijkteams

Wat speelt er achter de voordeur bij gezinnen waar autisme centraal staat? Welke zorginzet is wel, maar vooral ook niet noodzakelijk? Het is bijna onmogelijk om daar een helder beeld van te krijgen. Als wijkteam kun je niet alles weten en dan wordt het vaststellen van de juiste inzet soms lastig, zeker als er sprake is van meer dan autisme. Keuzes kun je dus beter samen met experts maken.  

Het is vaak namelijk maar de vraag in hoeverre je ervanuit kunt gaan dat je te maken hebt met experts. Vaak wordt er niet samengewerkt, doelen worden niet eenduidig aangevlogen en keuzes worden gemaakt zonder genoeg informatie. Dan valt de keuze valt vaak op verkeerde of inefficiënte zorg.

“Ondersteun keuzes met relevante data en werk met experts: dit zorgt voor een zekere mate van voorspelbaarheid.” 

Logisch, want hoe weet je nu welk effect de huidige keuze heeft op lange termijn, in termen van geluk, maar ook van bijvoorbeeld kostenbeheersing? Keuzes die je nu maakt hebben gevolgen voor de kinderen en gezinnen, maar ook voor de financiële huishouding van de gemeente. Zo kan een keuze op korte termijn aantrekkelijk zijn, maar een gigantische zeperd in de toekomst.

Ondersteun keuzes met relevante data en werk met experts: dit zorgt voor een zekere mate van voorspelbaarheid. De juiste inzichten zorgen voor verantwoorde keuzes. Door korte feedback loops en transparantie over voortgang zijn we in staat om de kosten bij eventuele vergissingen te beperken. Zo hebben onze keuzes een positieve invloed op kinderen, gezinnen en de maatschappij.

Sparringspartner op autisme casuïstiek nodig?