1. Home
  2. Voor Wie?
  3. Scholen

Voel je je als schoolleiding ook net een opvoedkundig instituut of zorginstelling? De rol van het onderwijs is sterk veranderd en je positie ingewikkeld. Je wilt ieder kind zich laten ontwikkelen, maar de vraag is of dat er in de praktijk nog van komt. We lossen het op door de situatie integraal te bekijken.

Scholen hebben te maken met complexe wetgeving en het takenpakket beperkt zich niet tit onderwijs en de didactische ontwikkeling van kinderen. Docenten verdrinken in het werk en de kwaliteit van het onderwijs wordt minder. Misschien is dit niet meteen zichtbaar, maar op lange termijn zorgt het voor uitholling. Kinderen met autisme zitten niet op hun plek en veroorzaken onrust bij schoolgenootjes.

“We bekijken de situatie van het thuisfront, zorg en schoolsetting als geheel.” 

De kern van het probleem is vaak het gedrag van bepaalde kinderen in een klas. Dat is niet makkelijk op te lossen, omdat het vanwege de setting vaak bij symptoombestrijding blijft, in plaats van focussen op een structurele oplossing. Hier kun je als leerkracht vaak niets aan doen. Het ontbreekt een school – wat logisch is – aan expertise en praktische handvatten.

We bekijken de situatie van het thuisfront, zorg en schoolsetting als geheel. Experts worden ingezet om de meest acute problematiek op te lossen, waarna ze toewerken naar een structurele oplossing voor een fijne leeromgeving. Onze experts staan voor je klaar. Als vraagbaak, om mee te denken bij een lastige cases maar ook voor samenwerkingen met leerkrachten om hun kennis te vergroten.

autisme expertise in uw school nodig?