1. Home
  2. Onze hulp

Diagnostiek

Om je kind goed te kunnen helpen is het belangrijk te weten wat er aan de hand is, zodat de juiste hulp ingezet kan worden. Dan is het fijn om de diagnosestelling te laten doen bij een professional die zich volledig richt op autisme. Na de diagnose is het gemakkelijker het hulpverleningstraject voortzetten en is het niet nodig opnieuw je verhaal te doen.

Begeleiding en behandeling bij ons op de groep

Op onze groepslocaties kunnen kinderen en jongeren met autisme altijd terecht. Overdag, na schooltijd of in het weekend. In een huiselijke setting komen kinderen en jongeren met leeftijdsgenoten in contact en stimuleren wij zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

Ambulante behandeling en begeleiding voor kind en jongere aan huis

Het aanleren van vaardigheden gaat niet altijd vanzelf wanneer je autisme hebt. Dan is het fijn als je met iemand kunt oefenen die begrijpt hoe autisme werkt en die daarbij kan helpen. Onze autisme-experts komen naar jou toe en helpen jouw kind in jullie eigen omgeving.

Ouderbegeleiding bij jullie aan huis

Onze ouderbegeleiding geeft jou inzicht in het autisme van jouw kind en handvatten hoe hier mee om te gaan. Door te weten hoe autisme werkt, begrijp jij jouw kind beter. Met onze tips en tools krijg jij weer grip situaties. Ook wanneer ze onverwachts zijn.

Individuele dagbehandeling bij uitval van school

Voor kinderen met autisme die uitvallen op school of die een hele specifieke onderwijsbehoefte hebben, bieden wij een intensief en op maat gemaakt ABA-ontwikkelprogramma. Kinderen leren bij ons de noodzakelijke voorschoolse vaardigheden om weer terug te stromen naar het onderwijs.

Begeleiding bij gedeeltelijke uitval van school

Soms zijn de spanningen zo hoog opgelopen dat een kind met autisme tijdelijk niet of minder naar school gaat. Voor deze kinderen en jongeren (4 -18 jaar) bieden wij gespecialiseerde begeleiding bij ons op locatie met als doel tot rust komen en mee blijven doen op school.

Expertisepakket voor het onderwijs

Een leerling met autisme in de klas vraagt onbedoeld om extra ruimte en aandacht. Voor een leerkracht kan dat best ingewikkeld zijn. Op deze momenten is het fijn als school de kennis en ervaring van een autisme-expert kan inzetten. Met ons expertisepakket voor het onderwijs is dat mogelijk. ………………

Ons persoonlijke verhaal