autismehuis is een verwezenlijking van de als maar groeiende vraag naar gespecialiseerde begeleiding voor cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Door het aanbod van buitenschoolse-, ambulante-, weekend- en vakantiebegeleiding biedt autismehuis alle vormen van begeleiding onder een dak.

Ons persoonlijk verhaal

Lees hier het persoonlijke verhaal van een vader en moeder die iets geloofden dat je nog niet kon zien. Robin & Dineke Hartman zijn de grondleggers van autismehuis en hebben een diepgeworteld verlangen om de zorg voor kinderen en jongeren met autisme te verbeteren.

Op school

Als je één plek zou moeten noemen waar veel prikkels, onduidelijkheden en daarmee onvoorspelbare situaties zijn, dan is het wel op (weg naar) school. Iemand met autisme kan vanuit onduidelijkheid opstandig reageren. Niet om te etteren, maar omdat zo’n situatie hen ook maar overkomt.

Thuis

Betekent thuiskomen gezelligheid of strijd? Een stabiele thuissituatie en goede onderlinge relaties zijn van essentieel belang om uit te groeien tot een zelfstandig en evenwichtig individu. Met autisme is dit niet altijd erg vanzelfsprekend.

Schooluitval

Hoe ziet je toekomst er eigenlijk uit als je niet meer naar school kan? Helaas komt het nog veel te vaak voor dat kinderen met autisme niet meer kunnen of mogen deelnemen aan het onderwijs. Dit zorgt voor onrust en verstoort de thuisbalans en dat betekent een onzekere toekomst.

Voor wie is autismehuis