1. Home
  2. Voor Wie?
  3. Gemeenten

Hoe maak je de juiste beslissingen rondom autismezorg? Welke partijen doen het goed en welke niet? Hoe kun je dat meten en hoe weet je of er echt in het belang van de cliënt wordt gehandeld? Alleen door vanaf het eerste moment een helder beeld te hebben van de benodigde zorg kunnen de juiste beslissingen worden genomen.

Als je het ingewikkelde speelveld van gemeente, zorg en onderwijs niet goed overziet, en beslissingen neemt op basis van kortetermijnbelangen zonder rekening te houden met de gevolgen, wordt de houdbaarheid van zorg meer dan een uitdaging. Met alle gevolgen van dien: gebroken gezinnen, toenemende kosten en criminaliteit en een toenemende druk op de gemeente. De ‘grip’ blijkt niet meer dan een aspirientje om de pijn tijdelijk te verzachten. Kortetermijngewin betekent vaak langetermijnverlies.

“Alleen door vanaf het eerste moment een heel helder beeld te hebben van de benodigde zorg en hulp kunnen de juiste beslissingen genomen worden.” 

Breng dus in kaart wat er moet gebeuren. Niet gebaseerd op kortetermijnbudgetten, maar op wetenschappelijke modellen, uitkomstgerichte data en onder toeziend oog van experts, inclusief weergave van kosten en baten op korte én lange termijn. Transparantie over effecten en kosten zijn hierbij een must. Want hoe weten we anders of de ingezette zorg doet wat het moet doen? Alleen op deze manier kan worden voorkomen dat goedkoop duurkoop wordt.

Ook een autismehuis in uw gemeente?