Specialistische Jeugdzorg | Behandeling en Begeleiding

038 - 2600 048 info@autismehuis.nl

Onze autisme-expertise op school

Een leerling met autisme in de klas vraagt vaak onbedoeld om extra ruimte en aandacht. Voor een leerkracht kan dat best ingewikkeld zijn. Plannen om hier passend op te handelen worden enthousiast gestart, maar blijken in praktijk niet altijd goed te werken. Hoe kan dit? En nog belangrijker… hoe kom je wel tot een goedwerkende oplossing? Op deze momenten is de kennis en ervaring van een autisme-expert nodig. Een specialist die meedenkt en de handvatten geeft om wel tot een goede oplossing te komen. Met ons expertisepakket voor het onderwijs is dat vanaf nu mogelijk.

Wat houdt het expertisepakket voor het onderwijs in?

Met het expertisepakket voor het onderwijs haal je de kennis en ervaring van autisme-expert in huis. Een vaste specialist wordt gekoppeld aan een school en is de contactpersoon voor de casussen van leerlingen met autisme die vastlopen. Wij denken mee en geven praktische oplossingen om de leerling weer tot ontwikkeling te brengen. De ene keer is hiervoor observatie en analyse in de klas nodig en een andere keer coaching van de leerkracht. Ook verrijken we de kennis van het onderwijsteam door een studiemiddag of verdiepingsworkshop over een autisme gerelateerd onderwerp.

“Autisme vraagt om specialistische kennis en ervaring om tot een goedwerkende oplossing te komen.” 

 

Voor wie?

Het expertisepakket is bedoeld voor de professionals binnen het (regulier en speciaal) onderwijs. Denk hierbij aan intern begeleiders, leerkrachten, schooldirecteuren, onderwijsassistenten. Door de support en ondersteuning van onze autisme-experts komen we samen tot goedwerkende oplossingen voor de hulpvragen van leerlingen met autisme.

Waarom kiezen voor het expertisepakket?

specialistische kennis en expertise over autisme op school op momenten dat het nodig is
professionele groei van het onderwijsteam
 word een autismevriendelijke school, daar profiteren álle leerlingen van

Maak een keuze

Het aantal zorgvragen en de behoefte aan expertise verschilt per school. Daarom hebben wij 3 pakketten samengesteld

Expertisepakket
Basis
 • Vaste autisme-expert
 • Startgesprek (inventarisatie)
 • Expertise-overleg
 • Studiemiddag voor het onderwijsteam op eigen locatie

 

Expertisepakket
Standaard
Meest gekozen
  • Vaste autisme-expert
  • Startgesprek (inventarisatie)
  • Expertise-overleg
  • Studiemiddag voor het onderwijsteam op eigen locatie
  • Observatie en analyse
  • 2 deelnamebewijzen voor een verdiepingsworkshop van autismehuis

 

Expertisepakket
Uitgebreid
 • Vaste autisme-expert
 • Startgesprek (inventarisatie)
 • Expertise-overleg
 • Studiemiddag voor het onderwijsteam op eigen locatie
 • Observatie, analyse
 • Verdiepingsworkshop voor hele onderwijsteam op eigen locatie.
 • Coaching leerkracht

Geïnteresseerd? Vraag een offerte aan

Wil jij een structurele oplossing voor de telkens terugkerende hulpvraag van een leerling met autisme? Ben je klaar met brandjes blussen in de klas? Wil jij als school het inzicht en de kennis over autisme binnen het onderwijsteam vergroten?

Zet dan de eerste stap en vraag een offerte aan. Het is vrijblijvend dus je zit nergens aan vast.

Zet de eerste stap

Nog niet helemaal overtuigd?

Lees de veelgestelde vragen of bekijk de hulpvraag van Tess

 • Als school hebben wij zelf een orthopedagoog in dienst. Wat voegt de hulp van een autisme-expert nog toe?
  Onze experts zijn specialisten in autisme. Dit specialisme is soms ook nodig om tot een goedwerkende oplossing te komen voor de leerling met autisme. Wij verdiepen de aanwezige kennis van de orthopedagoog met onze kennis én ervaring. Ook geven wij praktische handvatten en maatwerkoplossingen afgestemd op de leerling. Samen komen we tot een passend handelingsplan. 
 • Kunnen jullie ook helpen bij zorgvragen vanuit andere problematiek dan autisme? 
  Onze experts kijken altijd naar het totaalplaatje dat een kind laat zien. Autisme is een perfasieve ontwikkelingsstoornis en heeft daarom ook zijn invloed op andere problematiek. Denk daarbij aan ADHD, ADD, angst en agressie. Onze aanpak reikt daarom verder dan alleen het autisme. Wij zijn voorstander van een integratieve aanpak en staan open voor samenwerking met andere professionals. Wist je trouwens dat veel kinderen (ook zonder autisme-diagnose) gebaat zijn bij een autismevriendelijke benadering?

 

 

Hulpvraag Tess

 • Hoe ziet jullie werkwijze eruit? 
  Wanneer je kiest voor een van onze pakketten wordt je gekoppeld aan een autisme-expert. Zij plant met jou een startgesprek en inventariseert waar jullie behoefte ligt. Samen maken we een plan en stemmen we af hoe we het expertise-overleg en de support zo effectief mogelijk gaan inzetten. Ook plannen we vooraf de studiemiddag en verdiepingsworkshop in. Zo weet je van te voren precies wat je van ons kunt verwachten.

 • Bieden jullie binnen dit pakket ook ambulante begeleiding voor het kind in de klas?
  Het expertisepakket voor het onderwijs is uitsluitend bedoeld voor de professionals op school. Begeleiding voor het kind in de klas bieden we ook maar dat valt niet binnen dit pakket. Begeleiding voor de leerling door autismehuis kan door ouders aangevraagd worden via de gemeente waar het kind woont. 

Kies voor een structurele oplossing