1. Home
  2. Prototype testers gezocht

Gezocht! Prototype testers

Heb jij een hart voor kinderen met autisme en wil jij autismehuis helpen het verschil dat ze maken digitaal zichtbaar te maken? Dan kan ik jouw hulp goed gebruiken!

autismehuis is altijd op zoek naar nieuwe, effectieve en innovatieve manieren om de zorg rondom kinderen en jongeren met autisme te verbeteren. Vanuit deze missie werk ik bij autismehuis aan een onderzoek.

Mijn naam is Annemarie Schutte en ik studeer Communicatie en Multimedia Design aan de Hanzehogeschool in Groningen. Voor mijn afstudeeropdracht bij autismehuis onderzoek en ontwikkel ik een digitaal prototype dat de impactmeting van interventies met kinderen en jongeren efficiƫnt, inzichtelijk en digitaal in kaart brengt. Deze digitale impact-meter moet getest worden. Daarbij kan ik jouw hulp goed gebruiken.

Wat is impactmeting en waarom vindt autismehuis dit belangrijk?

Impactmeting op de zorg van autismehuis geeft waardevolle informatie over wat het effect is van bijvoorbeeld een behandeling. Met deze informatie kan autismehuis haar zorg nog beter maken en ook het verschil dat ze maakt in de maatschappij laten zien.

autismehuis zet de eerste stap in het ontwikkelen van een digitale impact-meter in de hoop dat meerdere organisaties volgen. Zo kunnen resultaten met elkaar worden vergeleken, organisaties van elkaar leren en maken we samen de zorg voor kinderen en jongeren met autisme alleen maar beter.

Wil je meehelpen? Vul onderstaand formulier in

Eerste stap gezet

Een maatschappelijke businesscase is al uitgewerkt. Hierin is een start gemaakt met het vaststellen van indicatoren om de impactmeting meetbaar te maken. Op deze manier kan de interventie gekoppeld worden aan een indicator. Zo kunnen we zien waar de ontwikkeling ligt bij het kind en het gezin. Met mijn onderzoek richt ik mij op de impactmeting waar de indicatoren met vragenlijsten visueel vorm krijgen. Wordt de uitwerking een website of is het efficiƫnter om te werken vanuit een app? Wanneer dit duidelijk is, wordt het prototype vormgegeven. Om het beste resultaat te krijgen, is het belangrijk dat het prototype eind april wordt getest. Daarvoor heb hulp nodig van personen die het prototype met mij willen testen.

Ik zoek testers uit de volgende doelgroepen

  • Ouders van kinderen met autisme (4-18 jaar)
  • Professionals die bekend zijn met het opstellen van vragenlijsten/digitale dataverwerking
  • Professionals die werken met kinderen en jongeren (met autisme)
  • Personen zonder directe koppeling met kinderen en jongeren en autisme.

Aanmeldformulier

Nieuwsgierig naar autismehuis?