1. Home
  2. Onze hulp
  3. Diagnostiek

Diagnostiek

De ontwikkeling van je kind verloopt anders en je maakt je zorgen. De omgeving begrijpt ook niet goed wat er aan de hand is en jullie kind ziet er aan de buitenkant heel gewoon uit. Om je kind goed te kunnen helpen is het belangrijk te weten wat er aan de hand is, zodat de juiste hulp ingezet kan worden. Soms worden al vermoedens uitgesproken dat er gedacht wordt aan autisme. Dan is het fijn om de diagnosestelling te laten doen bij een professional die zich volledig richt op autisme. Na de diagnose is het gemakkelijker het hulpverleningstraject voortzetten en is het niet nodig opnieuw je verhaal te doen.

Informatie voor verwijzers: het screeningsgesprek is kosteloos op het moment dat het diagnostiektraject niet wordt voortgezet.

Voor wie

We richten ons op kinderen waarbij sprake is van vermoedens van autisme in de leeftijd 4-14 jaar.

Wat kun je verwachten?

Het doen van een diagnosetraject gaat op doorverwijzing van een huisarts of het sociaal domein. Wanneer wij een verwijzing ontvangen starten we met het diagnostiektraject welke bestaat uit verschillende stappen. Het stellen van een diagnose doen we met grote zorgvuldigheid en met een multidisciplinair team.

Na de verwijzing nemen wij contact op om een afspraak te maken voor het screeningsgesprek. Dit is een telefonisch gesprek waar wij vragen over:

  • jullie (gezins-)situatie
  • de problemen die jullie ervaren
  • welke hulpvraag ligt er
  • wat verwacht je van dit diagnostiektraject.

Na de screening stellen wij vast of autismehuis het beste aansluit bij jullie situatie en hulpvraag.

Wanneer autismehuis passend is plannen we een afspraak voor een intakegesprek in combinatie met een spelobservatie. Jullie komen samen met jullie kind naar onze locatie. Waar onze psycholoog met jullie als ouders in gesprek gaat en de GZ-psycholoog met jullie kind zal spelen in een aparte ruimte.

Ook wordt er een telefonische afspraak gemaakt voor het in beeld brengen van de ontwikkelingsanamnese. Dit houdt in dat we vragen stellen over de ontwikkeling van jullie kind, vanaf de geboorte tot nu.

Aanvullend hebben we graag contact met de school, het kinderdagverblijf of de dagvoorziening. We verzamelen meer informatie zodat er een compleet beeld ontstaat. Dit noemen we een heteroanamnese.

Indien nodig kan het zijn dat er aanvullend onderzoek nodig is, zoals intelligentie onderzoek en/of neuropsychologisch onderzoek. Dit soort onderzoek kan nuttig zijn als er twijfels zijn. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens, de taalontwikkeling of als er aanwijzingen zijn voor neuropsychologische problemen die het leren kunnen bemoeilijken.

Alle informatie bundelen wij in een diagnostisch rapport waarin jullie lezen wat onze bevindingen zijn, of er sprake is van een autisme en wat onze adviezen zijn. Als jullie hulpvraag aansluit bij onze hulp dan stellen wij een passende interventie op door middel van een interventieplan.

Dit diagnostisch rapport en het interventieplan bespreken wij met jullie in een adviesgesprek. We bespreken of de interventies aansluiten bij jullie hulpvraag.

Heb jij vermoedens van autisme? Meld je hieronder aan via het formulier voor een diagnostiektraject en wij nemen contact op voor een screeningsgesprek. 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.