Klaarstomen voor de schoolbanken

Hoe ziet je toekomst er eigenlijk uit als je niet meer naar school kan? Helaas komt het nog veel te vaak voor dat kinderen met autisme niet meer kunnen of mogen deelnemen aan het onderwijs. Dit zorgt voor onrust en verstoort de thuisbalans en dat betekent een onzekere toekomst.

Deze kinderen komen thuis te zitten, of worden geplaatst op plekken waar niet optimaal aan hun ontwikkeling kan worden gewerkt. Voor kinderen is stilstand namelijk meer dan achteruitgang en dat geldt zeker voor kinderen met autisme: kansen op een volwaardige plek in de maatschappij worden drastisch kleiner. Automatisch leren is er niet bij voor deze kinderen en juist daarom is het van essentieel belang dat de ontwikkeling in een zo vroeg mogelijk stadium wordt begeleid.

“Met een maatwerk ABA-programma worden kinderen teruggeleid naar school”

Gelukkig zijn er wel degelijk opties, ook als je het allemaal even niet meer ziet zitten. De wetenschap toont successen aan met intensief programma dat mede is gebaseerd op een toegepaste gedragsanalyse (het ABA-programma), waardoor kinderen met autisme wél aan leren toekomen. Dit zo vroeg mogelijk aanbieden zorgt voor substantieel meer vooruitgang in de ontwikkeling van onder meer cognitieve vaardigheden, taal- en communicatieve vaardigheden, sociale skills en andere belangrijke schoolgerelateerde eigenschappen.

We bieden voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 tot 12 jaar een intensief, goed doordacht en op maat gemaakt ABA-programma. Kinderen leren stap voor stap de noodzakelijke vaardigheden om weer te kunnen instromen in het reguliere of speciale onderwijs. En dat is weer goed voor kind, gezin en maatschappij!

Zit uw kind thuis?