Strijd in de schoolbanken

Als je één plek zou moeten noemen waar veel prikkels, onduidelijkheden en onvoorspelbare situaties zijn, dan is het wel op school. Iemand met autisme kan vanuit onduidelijkheid opstandig reageren. Niet bewust, maar omdat zo’n situatie hem of haar ook maar overkomt.

Welke betekenis heeft school voor kinderen en jongeren met autisme? Is het een plek waar ze bezig zijn met leren, of vooral met overleven? Ligt de focus op de leerstof of zijn we bezig met (het voorkomen van) ongewenst gedrag? Dit laatste is vaak het geval en dan stagneert de ontwikkeling. Stilstaan is achteruitgang, zeker voor deze doelgroep. Hierdoor dreigen ze uit te vallen, belanden op het speciaal onderwijs of komen zelfs helemaal thuis te zitten.

“Kinderen van wie gedacht werd dat het niets zou worden hielden wij in de schoolbanken”

De problemen beginnen klein, maar op termijn kan het grote gevolgen hebben. Voor kind of jongere, hun omgeving, en voor de maatschappij. Wij van autismehuis weten dat het anders kan. Van wie gedacht werd dat het niets zou worden hielden wij ze in de schoolbanken. Samen met de sociale omgeving, het onderwijs en thuis hanteren we een eenduidige aanpak.

Ligt de uitdaging ‘m in het autisme zelf, of misschien aan het onderwijssysteem? Wij denken beiden en vinden het daarom belangrijk om alle kanten te bekijken voor meer inzichten. Wij delen graag onze specifieke kennis om het onderwijs te helpen autismevriendelijker te worden. We geven tips en trucs en als het nodig is staan we naast de docent, want samen lukt het beter. Op deze manier kan een kind met autisme weer bezig zijn met leren in plaats van overleven.

Ook hulp op school nodig?