1. Home
  2. Onze hulp
  3. Behandeling en begeleiding bij schooluitval

Behandeling en begeleiding bij schooluitval

Soms belemmert autisme een kind zo erg dat naar school gaan niet lukt. Als ouder, weet je dat jouw kind tot zoveel in staat is, maar vind je geen passende plek binnen het (speciaal) basisonderwijs. Thuiszitten, is geen optie want dit betekent stilstand en dus achteruitgang. Je zoekt een plek waar jouw kind zich gezond en veilig kan ontwikkelen tot wat hij of zij écht kan. Een plek waar ze jouw kind begrijpen en waar hij zichzelf kan zijn. Wij hebben zo’n plek op onze intensieve dagbehandeling ABA.

Intensieve dagbehandeling ABA

De intensieve dagbehandeling ABA is een ontwikkelplek voor jonge kinderen met autisme die zo’n complexe zorg- en onderwijsbehoefte hebben dat zij (nog) niet op school kunnen meedoen. Met een intensief Applied Behavior Analysisprogramma leren wij de kinderen stap voor stap de voorschoolse vaardigheden om te kunnen uitstromen naar het onderwijs.


“ABA is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor de behandeling van kinderen met autisme”. 

Voor wie

Intensieve dagbehandeling ABA is voor kinderen met autisme in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar. Deze kinderen hebben een specifieke zorg- en onderwijsbehoefte waardoor ze niet terecht kunnen op speciaal basisonderwijs of daar uitvallen. De aanmeldleeftijd van kinderen voor intensieve dagbehandeling ABA ligt tussen de 3 en 9 jaar. 

 

Wat wij doen

Op onze dagbehandelingsplek leren wij kinderen met autisme leren. Stap voor stap leren wij ze de vaardigheden die nodig zijn om in een klas te kunnen functioneren. Een positieve benadering, warme en oprechte aandacht zijn belangrijke onderdelen van de ABA-behandeling.

Kinderen zijn doordeweeks van 09.00 – 15.00 uur bij ons aanwezig. De dag heeft een vaste indeling bestaande uit momenten van intensief werken en spel afgewisseld met momenten van pauze, buitenspelen en lunch. Het ABA-programma dat de kinderen volgen bestaat uit zeven fases. Ieder kind doorloopt deze fases vanuit zijn persoonlijk en op maat gemaakte Ontwikkelplan. Elk kind doet dit zijn eigen tempo. Afhankelijk van de ontwikkelingssnelheid van het kind.

In de eerste fases richt de behandeling zich op het individueel aanleren van vaardigheden met korte momenten van groepsbegeleiding. Per fase wordt gekeken of het kind vaardigheden beheerst en of het toe is aan een volgende stap. In de daarop volgende fases wordt de groepsbegeleiding ieder keer een stukje verder uitgebreid totdat het kind in staat is om in een groep (max. 5 kinderen) te kunnen leren. Wanneer dit lukt, gaat het kind een dagprogramma in een kleine klassikale groepssetting volgen.

Vanaf dat moment gaan we samen opzoek naar een passende school. Met een multi-disciplinair team worden de mogelijkheden voor een passende uitstroomplek onderzocht. Ook bij de overgang naar een (nieuwe) school blijven we de kinderen in de klas begeleiden (schaduwbegeleiding) tot zij een goede overstap hebben gemaakt.

 

Samen aan de slag

Wat de zorg van autismehuis bijzonder maakt is de intensieve samenwerking met ouders, externe professionals en school. Samen zorgen wij ervoor dat kinderen zich tot hun volle potentieel ontwikkelen en op de juiste plek terecht komen.

Ouders volgen bij ons het ouderbegeleidingsprogramma zodat ze goed op de hoogte zijn van het ontwikkelprogramma en er een éénduidige benadering is richting het kind. Ook schakelen wij externe hulp in van vakspecialisten (logopedist, fysiotherapeut en therapeut sensorische informatieverwerking) wanneer dit nodig is. En wij hebben intensief contact met de nieuwe school/uitstroomplek op het moment dat kinderen uitstromen. 

 

Specialisten

autismehuis werkt samen met een aantal vakspecialisten die ieder gespecialiseerd zijn in kinderen met autisme. Laura van Hoeijen van Connect Logopedie, Marjette Slob van Kinderfysio de Regge en therapeut sensorische informatieverwerking, Cor Reusen, werkzaam bij estaSI en het CCE.  De adviezen van deze specialisten worden verwerkt in de leerdoelen van de kinderen. Zo wordt er iedere dag heel effectief gewerkt aan de ontwikkeling van het kind.

Daarnaast is de Steven R. Wertz (grondlegger van het Growing Minds programma, www.autism-programs.com, in de VS) als ambassadeur nauw betrokken bij de intensieve dagbehandeling ABA op de Toren. Vanuit de VS en tijdens zijn bezoeken aan de Toren (2x per jaar) draagt hij mede zorg voor de kwaliteit van de begeleiding en denkt hij mee in de programma’s van de kinderen. Esther Sjouke is Growing Minds Practioner in Nederland en werkzaam voor de Toren.

 

Waar

autismehuis biedt deze intensieve vorm van dagbehandeling aan op locatie de Toren in Zwolle. De Toren heeft 15 ontwikkelplekken.

Wat is ABA?

ABA is een vroegtijdige en intensieve gedragstherapie. De ABA-methode is gebaseerd op de ABA-wetenschap, die zich effectief heeft bewezen in de behandeling van mensen met autisme. De ABA-methode is een gedragstherapie die zich kenmerkt door structuur, transparantie en 1-op-1 behandeling. De doelen zijn aangepast aan de vaardigheden en benodigdheden van het kind als individu. De behandeling bestaat uit het aanleren van vaardigheden in kleine haalbare stapjes door een juiste – respectvolle, warme en eerlijke – omgeving te creëren, aan te sluiten bij datgene wat het kind motiveert, het juiste niveau van hulp te bieden en te zorgen voor veel oefening en herhaling. Het aanmoedigen en bekrachtigen van gewenst gedrag staat daarbij op de voorgrond.

Aangetoond is dat kinderen die vroegtijdige, intensieve ABA behandeling ontvangen, meer vooruitgang boeken op het gebied van onder meer cognitieve vaardigheden, taal- en communicatieve vaardigheden, schoolse prestaties en sociale vaardigheden.

Er zijn meerdere methoden die onderdeel kunnen zijn van een ABA-programma op de Toren, zoals Pivotal Response Training (PRT), Verbal Behavior, Discrete Trial Training (DTT) en Natural Environment Training (NET). Deze zijn allen gebaseerd op de gedragsprincipes van ABA. Gebruik en inzet van deze vormen van ABA worden afgestemd op het kind.

 

Van aanmelden tot zorg

Loopt je kind vast op school en dreigt hij of zij uit te vallen? Of kan jouw kind door een specifieke zorg- en onderwijsbehoefte nog niet naar school? Neem dan contact met ons op. In overleg met de gemeente gaan wij onderzoeken of de intensieve dagbehandelingsplek ABA een geschikte plek is. 

Een ontwikkelplek op de intensieve dagbehandeling ABA wordt gefinancierd door de gemeente waar het kind woont (Jeugdzorg). autismehuis begeleidt ouders bij de aanvraag voor een beschikking. Na uw aanmelding en overleg met de gemeente maken een kennismaking en observatie deel uit van het onderzoek om te bespreken of de behandeling passend is. Na akkoord van de gemeente zal, op het moment dat het kind kan starten, een intakegesprek worden gepland met de ouders.

Iemand nodig die met je meedenkt?