Specialistische Jeugdzorg | Behandeling en Begeleiding

038 - 2600 048 info@autismehuis.nl
  1. Home
  2. Onze hulp
  3. Begeleiding en behandeling op de groep

Behandeling en begeleiding op de groep

Vriendschap opbouwen is voor iedereen belangrijk. Maar wanneer jouw kind autisme heeft, kan dit lastig zijn of gaat het op een manier die niet iedereen begrijpt. Veel kinderen en jongeren met autisme voelen zich daardoor eenzaam. Ze sluiten zich af en de iPad of PlayStation wordt al snel hun beste vriend. Dat is niet wat je wilt. Bij autismehuis zijn kinderen en jongeren met autisme altijd welkom en is er altijd wel iemand om mee te spelen of te praten.

Behandeling en begeleiding op de groep

Op onze groepszorglocatie kunnen kinderen en jongeren met autisme altijd terecht. Overdag, na schooltijd en in het weekend. In een huiselijke setting komen kinderen en jongeren met leeftijdsgenoten in contact en stimuleren wij zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Door verblijf bij autismehuis wordt de thuissituatie even ontlast. Ouders krijgen weer ademruimte en komen in hun kracht te staan.

 

“Kinderen komen bij ons weer in contact met leeftijdsgenoten en ouders worden ontlast.”

Voor wie

Behandeling en begeleiding op de groep is voor kinderen en jongeren met autisme in de leeftijd van 4 – 14 jaar.
Per jongere, die in aanmerking komt voor groepszorg, kijken we wat passend is.

 

Wat wij doen

Op de groep volgen de kinderen en jongeren een gestructureerd dagprogramma. Onder begeleiding van een autisme-expert komen ze met leeftijdsgenootjes in contact en is er alle ruimte om jezelf te zijn.

Het dagprogramma geeft de kinderen en jongeren structuur en ongemerkt werken ze hierdoor aan zelfstandigheid en sociale vaardigheden. “Hoe speel ik samen?”, “Hoe vraag ik iets, zonder te commanderen” en “Wat doe ik als ik voel dat ik overprikkel raak?” Ze ontdekken wat autisme voor hun betekent en zien ook hoe dit werkt bij andere kinderen. Onze autisme-experts begeleiden de kinderen en jongeren onder andere vanuit de Geef mij de Vijf methodiek.

autismehuis is voor veel kinderen en jongeren hun tweede thuis. Een plek waar het autisme van jouw kind begrepen wordt en waar alle leeftijdsgenootjes autisme hebben. Dat is voor veel kinderen en jongeren ontzettend prettig.

 

Waar

Groepszorg voor kinderen en jongeren met autisme bieden wij aan op onze locatie de Kubus in Zwolle.

 

De omgeving rondom het kind met autisme

De zorg van autismehuis houdt niet op bij het begeleiden en behandelen van jouw kind op de groep. Wij geloven (en weten uit ervaring) dat de groei en ontwikkeling van kinderen met autisme beter verloopt wanneer ook de omgeving wordt begeleid.

Soms komt er vanuit het verblijf op de groep een specifieke hulpvraag boven tafel. Zo kan het zijn dat ouders behoefte hebben aan psycho-educatie (ouderbegeleiding) om hun kind beter te leren begrijpen of dat begeleiding op school nodig is. Ook in deze situaties staan onze autisme-experts voor je klaar.

Iemand nodig die met je meedenkt?