1. Home
  2. Blog
  3. Na ABA behandeling bij autismehuis De Toren weer terug in de klas

Na ABA behandeling op de Toren weer terug in de klas

Milan is 7 jaar en zit sinds dit schooljaar in groep 3 van SO de Ambelt in Zwolle. Voordat Milan op de Ambelt startte, heeft hij 3 jaar intensieve dagbehandeling gevolgd bij autismehuis de Toren.

Kayleigh van Velden (mentor en individueel begeleider van Milan bij de Toren) vertelt hoe Milan bij de Toren terechtkwam en daarna uitstroomde naar school.

Nog niet klaar voor het basisonderwijs

Milan was 4 jaar toen zijn behandeling startte bij autismehuis De Toren. Zijn traject bij Pactum in Deventer was afgerond maar Milan was nog niet klaar om in te stromen in het (speciaal) basisonderwijs. Hij had nog moeite met sociale interacties met leeftijdgenoten, had regelmatig last van driftbuien, en vertoonde (mede door zijn ADHD) onrustig en ongeremd gedrag. In overleg met de gemeente Deventer, is besloten dat Milan zich bij De Toren verder kon voorbereiden op instroom binnen het basisonderwijs.

Intensieve behandeling ABA op de Toren

Dagbehandeling op de Toren bestaat uit intensieve begeleiding,” vertelt Kayleigh van Velden. Onze dagbehandeling bereidt kinderen voor om in te stromen binnen het onderwijs. Wij zijn geen school, maar leren kinderen de voorschoolse vaardigheden die nodig zijn om in een klas te kunnen functioneren. Ieder kind doorloopt op de Toren, in zijn eigen tempo, een persoonlijk ABA-ontwikkelplan dat bestaat uit 7 fases. Het plan start met het in kaart brengen van alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Zo ontdekken we wat een kind al heel goed kan en op welke punten hij of zij nog ondersteuning nodig heeft.

Bij Milan hebben we ons in de eerste fases gericht op het opvolgen van instructies, overgangen, het aan tafel blijven zitten en de sociale interactie met leeftijdsgenoten.

Milan is een actieve en leergierige jongen die ervan genoot om nieuwe dingen te leren. Stap voor stap hebben we toegewerkt naar groepsbegeleiding. Eerst door korte, gezamenlijke, pauzemomenten en later door hem mee te laten doen met speelmomenten en de kring. In de laatste fases van zijn behandeling is dit uitgebreid tot groepsbegeleiding in een klassikale setting.

"Milan was op vierjarige leeftijd nog niet klaar om deel te nemen aan het onderwijs".

Samen op zoek naar een passende school

Kayleigh: Toen Milan steeds beter meedraaide in de groepsbegeleiding en zijn behandeling richting de laatste fases ging, zijn we in overleg met zijn ouders, de gemeente en het samenwerkingsverband van basisscholen van de regio Deventer Sinelimite op zoek gegaan naar een passende basisschool voor Milan Uiteindelijk is de keuze gevallen op speciaal basisonderwijs op de Ambelt in Zwolle. De werkwijze van de Ambelt met dagschema’s, visuele ondersteuning door picto’s en PBS (Positive Behavior Support) werken goed voor Milan.

Met schaduwbegeleiding terug naar school

Kayleigh; Wanneer kinderen uitstromen van De Toren naar het basisonderwijs laten wij ze zeker niet in één keer los. Ook de overgang van De Toren naar de nieuwe school wordt intensief begeleid. Deze begeleiding in de klas noemen we schaduwbegeleiding. Dit betekent dat we in het begin letterlijk met een stoeltje in de schaduw van het kind zitten. Juist die schaduwbegeleiding in de klas is enorm belangrijk, vertelt Kayleigh: “Situaties waarin het kind normaal zou vastlopen, kunnen we direct ondersteunen en omzetten naar een leermomentje of succeservaring.”

In groep 3

Sinds augustus 2020 draait Milan mee in groep 3 van SO de Ambelt en dat doet hij hartstikke goed! In het begin stond ons stoeltje letterlijk naast Milan in de klas. Langzaamaan hebben we dit kunnen afbouwen. Eerst naar achterin de klas en in de later naar momenten op de gang buiten de klas. In de laatste fase van de schaduwbegeleiding hebben we Milan alleen nog in de middag ondersteunt.

Maatwerk

Schaduwbegeleiding in de klas is altijd maatwerk. Schakelen op het moment dat het nodig is. We kijken daarbij goed naar hoe we het kind kunnen ondersteunen zodat het uiteindelijk zelfstandig kan functioneren binnen de klas. Zo merkten we bijvoorbeeld dat de spanning bij Milan opliep tijdens de pauzes en de gymlessen. Daarom kreeg Milan in het begin na een pauze of een gymles een vast rustmoment. Zonder de drukte van de klas kon hij alle opgebouwde spanning weer loslaten. Inmiddels zijn die vaste rustmomenten niet meer nodig en kan Milan zelf aangeven wanneer hij behoefte heeft aan een rustmoment. Ook zagen we dat Milan het best lastig vond om aan te geven wat hij nodig heeft om een taak te volbrengen. Daarom hebben we voor Milan een speciale pictogrammenkaart gemaakt waarop hij alleen maar hoeft aan te wijzen wat hij op dat moment nodig heeft.

Moment van loslaten

Inmiddels zijn we 6 maanden verder nadat Milan is gestart op de Ambelt. Juf en Milan kennen elkaar goed en weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Onze taak zit erop. Milan zelf vindt het nu ook wel welletjes. Kayleigh: toen ik hem vertelde dat we voor het laatst bij hem in de klas zijn, zei hij ”Ik vind het niet erg dat het nu ophoudt”. Toch gaf hij op de laatste dag van de schaduwbegeleiding nog wel aan ons erg te gaan missen.

Wij gaan Milan zijn enthousiasme en zijn grapjes ook missen. Maar nog meer zijn wij supertrots op deze jongen! Milan gaat nu gewoon naar school!