autismehuis als tweede thuis

Vriendschappen opbouwen is voor iedereen belangrijk, maar met autisme kan het lastig zijn of gaat het op een manier die niet iedereen begrijpt. Met een tweede thuis krijg je als ouder ademruimte om de balans te herstellen, terwijl hij of zij andere leeftijdsgenoten leert kennen.

Soms gaat het niet goed op school of is er geen geschikte plek waar je terecht kan. Dat betekent dat hij of zij ook geen contact maakt met andere leeftijdsgenoten. Wat doet dat met het geluk en de toekomst van je kind? Het overzicht soms even kwijt zijn is helemaal niet gek. Maar door bezig te blijven met symptoombestrijding in plaats van het aanpakken van de oorzaak raak je als gezin steeds verder van wal.

“Wij hebben een plek waar je kind altijd terecht kan, zichzelf mag zijn en waar zelfstandigheid wordt gestimuleerd.” 

Wij hebben een plek waar kinderen en jongeren altijd terecht kunnen, zichzelf mogen zijn en waar zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Voor hen is het fijn en het voelt veilig om in zo’n omgeving te mogen leren. Vanuit een huiselijke setting zijn we gericht om zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid te stimuleren.

Door sociale vaardigheden in de praktijk te oefenen wordt het gemakkelijker om ook daarbuiten contacten en vriendschappen op te bouwen. Zo wordt een plek in de maatschappij gevonden en is er op langere termijn een stabiele thuissituatie voor het hele gezin.

Ook een tweede thuis voor uw kind nodig?